De reünie is weer voorbij…

Afgelopen zaterdag was de reünie ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van het Mollerlyceum. Veel oud-leerlingen hebben de school weer bezocht. Er was sprake van een gezellige sfeer en naar de reacties te horen hebben alle aanwezigen zich goed geamuseerd.

Langs deze weg willen wij alle bezoekers hartelijk danken voor hun aanwezigheid en hun enthousiaste deelname.

Op naar het jubileum 110 jaar! Aan ons zal het niet liggen.

Onder het kopje "Fotograaf" vinden jullie nadere gegevens over de gemaakte foto's.

De reüniecommissie 

Fotograaf

Hieronder treft u de gegevens aan waarmee het mogelijk is om de sfeerfoto's te bekijken die gemaakt zijn op de reünie van afgelopen zaterdag 24 juni 2017.

Onderstaande button opent de website van de fotograaf (www.burfo.nl)

Onder "bekijk hier uw foto's" kunt u met de gebruikersnaam MXB en het wachtwoord 014 toegang krijgen tot de foto's.

Deze blijven tot 26 juli 2017 te zien.

Na het weekeinde van 1 juli as. zullen de groepsfoto's naar iedereen worden verstuurd.

Contact